Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ 3584/07
Άρθρα στην Κατηγορία

ΝΟΜΟΣ 3584/07

232 αποτελέσματα

Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Tags

Θεσμικό πλαίσιο πειθαρχικών

Θεσμικό πλαίσιο άδειας διευκολύνσεων

Θεσμικό πλαίσιο ωραρίου εργασίας

Θεσμικό πλαίσιο άδειας άνευ αποδοχών

Θεσμικό πλαίσιο απόσπασης σε άλλες υπηρεσίες

Θεσμικό πλαίσιο απόσπασης σε άλλο ΟΤΑ

Θεσμικό πλαίσιο απόσπασης σε γραφεία βουλευτών

Θεσμικό πλαίσιο απόσπασης σε κοινωφελή

Θεσμικό πλαίσιο απόσπασης στη ΚΕΔΚΕ/ΤΕΔΚ

Θεσμικό πλαίσιο απόσπασης στον ίδιο ΟΤΑ

Θεσμικό πλαίσιο ειδικών αδειών

Θεσμικό πλαίσιο κανονικής άδειας ΙΔΑΧ

Θεσμικό πλαίσιο προϊσταμένων

Θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης Γενικού Γραμματέα

Θεσμικό πλαίσιο μετάταξης σε άλλο ΟΤΑ

Θεσμικό πλαίσιο αναρρωτικής άδειας

Θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης Δικηγόρου

Θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης 8μήνων μέσω ΑΣΕΠ

Θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης 8μήνων χωρίς ΑΣΕΠ

Θεσμικό πλαίσιο υπερωριακής εργασίας

Θεσμικό πλαίσιο μετάταξης σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

Θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης Ειδικού Συμβούλου

Θεσμικό πλαίσιο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Υπαλλήλων ΟΤΑ

Θεσμικό πλαίσιο μετάταξης σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας με εμπειρία

Θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης μέχρι 5 ημερομήσθια

Θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης 2μήνων

Θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης ΣΜΕ μέσω ΑΣΕΠ

Θεσμικό πλαίσιο άδειας μητρότητας

Θεσμικό πλαίσιο μετάταξης σε κλάδο ίδιας κατηγορίας

Θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης ΣΜΕ χωρίς ΑΣΕΠ

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.