Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ 3852/10
Άρθρα στην Κατηγορία

ΝΟΜΟΣ 3852/10

342 αποτελέσματα

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Tags

Θεσμικό πλαίσιο Δημοτικών Κοινοτήτων

Θεσμικό πλαίσιο Τοπικών Κοινοτήτων

Θεσμικό πλαίσιο αντιμισθίας Δημάρχου

Θεσμικό πλαίσιο αντιμισθίας προέδρου ΔΣ

Θεσμικό πλαίσιο αντιμισθίας Συμπαραστάτη

Θεσμικό πλαίσιο Δημοτικού Συμβουλίου

Θεσμικό πλαίσιο Αναμορφώσεων

Θεσμικό πλαίσιο απογραφής έναρξης

Θεσμικό πλαίσιο διπλογραφικού

Θεσμικό πλαίσιο Δημοτικών Επιχειρήσεων

Θεσμικό πλαίσιο Κοινωφελών Επιχειρήσεων

Θεσμικό πλαίσιο Συμπαραστάτη Δημότη και Επιχείρησης

Θεσμικό πλαίσιο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θεσμικό πλαίσιο Οικονομικής Επιτροπής

Θεσμικό πλαίσιο εκλογής μελών επιτροπών

Θεσμικό πλαίσιο εκλογής προεδρείου ΔΣ

Θεσμικό πλαίσιο Υποβολής Στοιχείων

Θεσμικό πλαίσιο αντιμισθίας Αντιδημάρχου

Θεσμικό πλαίσιο ειδικής άδειας αιρετών

Θεσμικό πλαίσιο απόσπασης στον ίδιο ΟΤΑ

Θεσμικό πλαίσιο Εκτελεστικής Επιτροπής

Αντιδήμαρχοι

Θεσμικό πλαίσιο Ανώνυμων Εταιρειών

Θεσμικό πλαίσιο Προϋπολογισμού

Δήμαρχοι

Θεσμικό πλαίσιο Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Συμβούλιο Μεταναστών

Ορκωμοσία δημοτικών αρχών

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.