Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ 4057/12
Άρθρα στην Κατηγορία

ΝΟΜΟΣ 4057/12

10 αποτελέσματα

Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δη­μοσίου Δικαίου.

Άρθρο 6 N.4057/12:Ρυθμίσεις πειθαρχικών θεμάτων εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων No ratings yet.

Άρθρο 6 N.4057/12 -Ρυθμίσεις πειθαρχικών θεμάτων εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και…

Άρθρο 9 N.4057/12 : Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης No ratings yet.

1. Η κατάργηση ή συγχώνευση οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης ή Τμήματος συνεπάγεται την επανατοποθέτηση από…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Tags

Θεσμικό πλαίσιο πειθαρχικών

Θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης 8μήνων μέσω ΑΣΕΠ

Θεσμικό πλαίσιο απόσπασης σε άλλες υπηρεσίες

Θεσμικό πλαίσιο απόσπασης σε άλλο ΟΤΑ

Θεσμικό πλαίσιο απόσπασης σε γραφεία βουλευτών

Θεσμικό πλαίσιο απόσπασης σε κοινωφελή

Θεσμικό πλαίσιο απόσπασης στη ΚΕΔΚΕ/ΤΕΔΚ

Θεσμικό πλαίσιο ειδικών αδειών

Θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης 2μήνων

Θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης 8μήνων χωρίς ΑΣΕΠ

Θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης Δικηγόρου

Θεσμικό πλαίσιο Προσωπικού ΔΕ

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.