Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ 4071/12
Άρθρα στην Κατηγορία

ΝΟΜΟΣ 4071/12

11 αποτελέσματα

Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Tags

Θεσμικό πλαίσιο Δημοτικών Επιχειρήσεων

Θεσμικό πλαίσιο Κοινωφελών Επιχειρήσεων

Θεσμικό πλαίσιο Οικονομικών ΔΕ

Θεσμικό πλαίσιο Φορολογικών ΔΕ

Θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης 2μήνων

Θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης Γενικού Γραμματέα

Θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης Ειδικού Συμβούλου

Θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης μέχρι 5 ημερομήσθια

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.