Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ 4257/2014
Άρθρα στην Κατηγορία

ΝΟΜΟΣ 4257/2014

71 αποτελέσματα

Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.Σημαντικό νομοθέτημα που επέφερε μεταβολές σε πολλές διατάξεις του Ν.3852/10 αλλά και άλλων διατάξεων που αφορούν τους ΟΤΑ.

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Tags

Θεσμικό πλαίσιο πολυετών δαπανών

Θεσμικό πλαίσιο απόσπασης σε άλλες υπηρεσίες

Θεσμικό πλαίσιο μετακίνησης προσωπικού

Θεσμικό πλαίσιο απόσπασης σε άλλο ΟΤΑ

Θεσμικό πλαίσιο Προσωπικού ΔΕ

Θεσμικό πλαίσιο Οικονομικών ΔΕ

Θεσμικό πλαίσιο ανατροπών δεσμεύσεων

Θεσμικό πλαίσιο απογραφής έναρξης

Θεσμικό πλαίσιο διπλογραφικού

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.