Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ 4270/14
Άρθρα στην Κατηγορία

ΝΟΜΟΣ 4270/14

236 αποτελέσματα

Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν­σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογι­στικό και άλλες διατάξεις.

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Tags

Θεσμικό πλαίσιο Προϋπολογισμού

Θεσμικό πλαίσιο απογραφής έναρξης

Θεσμικό πλαίσιο διπλογραφικού

Θεσμικό πλαίσιο εκκαθάρισης ενταλματοποίησης δαπάνης

Θεσμικό πλαίσιο Υποβολής Στοιχείων

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.