Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ 4590/2019
Άρθρα στην Κατηγορία

ΝΟΜΟΣ 4590/2019

32 αποτελέσματα

Άρθρο 1 Ν.4590/19: Στρατηγικός προγραμματισμός διενέργειας προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού No ratings yet.

Προσλήψεις του πάσης φύσεως τακτικού και εποχικού προσωπικού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική…

Άρθρο 26 Ν.4590/19: Ένταξη φορέων της Δημόσιας Διοίκησης σε προγράμματα υποστήριξης και αναβάθμισης διοικητικής ικανότητας No ratings yet.

1. Μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του…

Άρθρο 27 Ν.4590/19: Μέσα υλοποίησης και χρηματοδότησης προγραμμάτων υποστήριξης και αναβάθμισης διοικητικής ικανότητας No ratings yet.

1. Τα προγράμματα αναβάθμισης και υποστήριξης διοικητικής ικανότητας του Κεφαλαίου Β’ χρηματοδοτούνται από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς.…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.