Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ 4597/2019
Άρθρα στην Κατηγορία

ΝΟΜΟΣ 4597/2019

5 αποτελέσματα

Άρθρο 5 Ν.4597/19: Ρυθμίσεις Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. για τον ηλεκτροφωτισμό, την αποκομιδή απορριμμάτων και το εργασιακό καθεστώς σε περιοχές δικαιοδοσίας τους – Αυξημένο Αντισταθμιστικό τέλος No ratings yet.

1. α) Οι Οργανισμοί Λιμένος Α.Ε. των οποίων οι Συμβάσεις Παραχώρησης κυρώνονται διά του παρόντος έχουν την αποκλειστική…

Άρθρο 6 Ν.4597/19: Ρύθμιση χρεώσεων στους Οργανισμούς Λιμένος Α.Ε. από τη Δ.Ε.Η. και απόδοση στους δήμους ποσών που αφορούν σε δημοτικά τέλη που δεν οφείλονται από τους Οργανισμούς Λιμένος Α.Ε. No ratings yet.

1. Κάθε είδους φόροι, τέλη και εισφορές σε βάρος των ανωνύμων εταιρειών Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. του ν. 2932/2001…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.