Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ 4643/2019
Άρθρα στην Κατηγορία

ΝΟΜΟΣ 4643/2019

4 αποτελέσματα

Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις.

Άρθρο 23 Ν. 4643/19: Επέκταση χρόνου εγκατάστασης σταθμών Σ.Η.Θ.Υ.Α. για αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τηλεθέρμανση πόλεων – Πλαίσιο αδειοδότησης για σταθμούς βιοαερίου (Φ.Ο.Δ.Σ.Α.) No ratings yet.

1. Το έκτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α' 129),…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Tags

Θεσμικό πλαίσιο Οικονομικών ΔΕ

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.