Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ 4646/2019
Άρθρα στην Κατηγορία

ΝΟΜΟΣ 4646/2019

9 αποτελέσματα

Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή δι­άσταση για την Ελλάδα του αύριο.

Άρθρο 43 Ν.4646/19: Τροποποίηση των περιπτώσεων 1, 3, 4, 7, 9, 12 και 15 της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 για την αύξηση των δόσεων της πάγιας ρύθμισης No ratings yet.

1. Η περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107)…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ