Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμος 4781/2021
Άρθρα στην Κατηγορία

Νόμος 4781/2021

32 αποτελέσματα

Άρθρο 249 Ν. 4781/21: Αρμοδιότητες Κέντρου Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών και Αποδήμων Ελλήνων (Κ.Ε.Π.Π.Α.Ε.) No ratings yet.

Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών και Αποδήμων Ελλήνων (Κ.Ε.Π.Π.Α.Ε.), επιπέδου Τμήματος, υπαγόμενο στη Γενική…

Άρθρο 466 Ν. 4781/21: Διυπουργική Επιτροπή Συντονισμού Διεθνούς Αναπτυξιακής Πολιτικής (Δ.Ε.Σ.Δ.Α.Π.) No ratings yet.

1. Συστήνεται Διυπουργική Επιτροπή Συντονισμού Διεθνούς Αναπτυξιακής Πολιτικής (Δ.Ε.Σ.Δ.Α.Π.), αρμοδιότητα της οποίας είναι η χάραξη της εθνικής στρατηγικής…

Άρθρο 468 Ν. 4781/21: Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή Αναπτυξιακής Συνεργασίας No ratings yet.

1. Συστήνεται Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή Αναπτυξιακής Συνεργασίας, με αντικείμενο τη συμβολή στη χάραξη της πολιτικής διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας.…

Άρθρο 470 Ν. 4781/21: Χρηματοδότηση δράσεων/έργων που υλοποιούνται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης No ratings yet.

1. Είναι δυνατή η χρηματοδότηση από την Ζ' Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής δράσεων/έργων αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής…

Άρθρο 471 Ν. 4781/21: Χρηματοδότηση δράσεων/έργων που υλοποιούνται από φορείς της κοινωνίας των πολιτών και ιδιωτικούς φορείς No ratings yet.

1. Φορείς της κοινωνίας των πολιτών δύνανται να χρηματοδοτούνται για την υλοποίηση δράσεων/έργων αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας στο…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.