Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμος 4795/2021
Άρθρα στην Κατηγορία

Νόμος 4795/2021

35 αποτελέσματα

Άρθρο 34 Ν.4795/21: Ρυθμίσεις για τη μοριοδότηση της εμπειρίας και της άσκησης καθηκόντων ευθύνης Επιλογή υπαλλήλων ΙΔΑΧ Ο.Τ.Α. α’ βαθμού σε θέσεις προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης No ratings yet.

Άρθρο 34 Ν.4795/21: Ρυθμίσεις για τη μοριοδότηση της εμπειρίας και της άσκησης καθηκόντων ευθύνης Επιλογή υπαλλήλων ΙΔΑΧ Ο.Τ.Α.…

Άρθρο 35 Ν.4795/21: Ρυθμίσεις για τη νομική υποστήριξη υπαλλήλων του δημοσίου τομέα και αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 4674/2020 No ratings yet.

Η παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 4674/2020 (Α' 53) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η νομική υποστήριξη…

Άρθρο 38 Ν.4795/21: Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμου και Περιφέρειας – Τροποποίηση των περ. δ) και ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 72 και της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010 No ratings yet.

1. Η περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87) αντικαθίσταται ως εξής:…

Άρθρο 40 Ν.4795/21: Ρύθμιση αναφορικά με την αυτοδίκαιη θέση σε αργία του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) – Τροποποίηση της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3584/2007 No ratings yet.

Η περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.