Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμος 4823/2021
Άρθρα στην Κατηγορία

Νόμος 4823/2021

17 αποτελέσματα

Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις

Άρθρο 221 Ν.4823/21: Ρυθμίσεις θεμάτων για το Διοικητικό Συμβούλιο της Σιβιτανιδείου Δημοσίας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4186/2013 No ratings yet.

Στην παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4186/2013 (Α' 193), περί της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της…

Άρθρο 226 Ν.4823/21: Παράταση ισχύος ρυθμίσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα ζητήματα έκτακτης προμήθειας μέσων ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας, την αντιμετώπιση της διασποράς και των συνεπειών του κορωνοϊού COVID No ratings yet.

Η ισχύς των άρθρων 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το…

Άρθρο 238 Ν.4823/21: Μεταβατικές διατάξεις για θέματα φοίτησης, σίτισης και διαμονής μαθητικού δυναμικού των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων του ν. 3432/06 και στέγασης των Εκκλησιαστικών Σχολείων No ratings yet.

1. Οι μαθητές, οι οποίοι κατά το σχολικό έτος έναρξης της ισχύος του παρόντος φοιτούν στις τάξεις των…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.