Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμος 4825/2021
Άρθρα στην Κατηγορία

Νόμος 4825/2021

7 αποτελέσματα

Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Άρθρο 29 Ν.4825/21: Διαδικασία ίδρυσης και κατάργησης και θέματα λειτουργίας των δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 – Αντικατάσταση του άρθρου 10 του ν. 4375/2016 No ratings yet.

Το άρθρο 10 του ν. 4375/2016 (Α' 51) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 10 Δομές 1. Με προεδρικό διάταγμα…

Άρθρο 35 Ν.4825/21: Ρυθμίσεις Ταμείου Αλληλεγγύης του άρθρου 196 του ν. 4662/2020 -Αντικατάσταση της παρ. 2, τροποποίηση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 196 του ν. 4662/2020 No ratings yet.

Στο άρθρο 196 του ν. 4662/2020 (Α' 27), α) αντικαθίσταται η παρ. 2 και β) τροποποιούνται το δεύτερο…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.