Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμος 4829/2021
Άρθρα στην Κατηγορία

Νόμος 4829/2021

11 αποτελέσματα

Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 32 Ν.4829/21: Δυνατότητα πληρωμής συμβάσεων αναφορικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) No ratings yet.

Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό του δήμου πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, για τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου…

Άρθρο 33 Ν.4829/21: Διάρκεια ισχύος του προϋπολογισμού των δήμων -Επιτρεπόμενες δαπάνες – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 160 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων του ν. 3463/2006 No ratings yet.

Οι περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 160 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [ν. 3463/2006…

Άρθρο 37 Ν.4829/21: Κυρώσεις για ψευδές πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 ή ψευδή βεβαίωση νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 No ratings yet.

Σε όποιον αποπειράται ή πετυχαίνει την έκδοση πιστοποιητικού εμβολιασμού, ενώ δεν έχει εμβολιαστεί, ή βεβαίωσης νόσησης, ενώ δεν…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.