Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμος 4830/2021
Άρθρα στην Κατηγορία

Νόμος 4830/2021

23 αποτελέσματα

Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς Πρόγραμμα «ΆΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις.

Άρθρο 35 Ν.4830/21: Διοικητικές κυρώσεις //–// (Πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς-Πρόγραμμα “ΑΡΓΟΣ” ) No ratings yet.

1. Για παραβάσεις του παρόντος επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις ως εξής:   α/α ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ…

Άρθρο 50 Ν.4830/21: Ρύθμιση για τον μηχανισμό αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης -Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 107 ν. 4714/2020 No ratings yet.

1. Η περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 (Α' 148) τροποποιείται ως προς…

Άρθρο 56 Ν.4830/21: Άδεια χωρίς αποδοχές Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις – Τροποποίηση παρ. 1,3, 4 και 8 και προσθήκη παρ. 1Α άρθρου 53 του ν. 3528/2007 No ratings yet.

1. Η παρ. 1 του άρθρου 53 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.…

Άρθρο 60 Ν.4830/21: Άδεια χωρίς αποδοχές Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις – Τροποποίηση παρ. 1, 3, 4, 8 και προσθήκη παρ. 1Α άρθρου 60 ν. 3584/2007 No ratings yet.

1. Η παρ. 1 του άρθρου 60 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. (ν. 3584/2007, Α' 143),…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.