Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμος 4831/2021
Άρθρα στην Κατηγορία

Νόμος 4831/2021

6 αποτελέσματα

Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 136 Ν.4831/21: Μέτρα επιτάχυνσης έργων και μελετών για τον έλεγχο και τη ρύθμιση των πλημμυρικών ροών – Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 100 του ν. 3852/2010 No ratings yet.

Στο άρθρο 100 του ν. 3852/2010 (Α' 87) προστίθεται παρ. 7 ως εξής: «7. Έργα και μελέτες για…

Άρθρο 141 Ν.4831/21: Παράταση χρονικού διαστήματος εμβολιασμών κατ’ οίκον από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Υγειονομικών Περιφερειών και των ΟΤΑ No ratings yet.

Το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης κατ' οίκον εμβολιασμών από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φ…

Άρθρο 147 Ν.4831/21: Παράταση ισχύος συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και νομικών τους προσώπων για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 No ratings yet.

Συμβάσεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που απασχολείται στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.