Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμος 4849/2021
Άρθρα στην Κατηγορία

Νόμος 4849/2021

5 αποτελέσματα

Ν. 4849/21 (ΦΕΚ 207 Α/5-11-2021): Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

Άρθρο 19 Ν. 4849/21: Μεταβίβαση άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή μεταβίβαση θέσεων δραστηριοποίησης παραγωγού και επαγγελματία πωλητή μεταβίβαση δικαιώματος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο No ratings yet.

1. Η άδεια με τις αντίστοιχες θέσεις επαγγελματία πωλητή, η άδεια και οι θέσεις δραστηριοποίησης παραγωγού πωλητή σε…

Άρθρο 23 Ν. 4849/21: Καθορισμός τέλους θέσης και δικαιώματος δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο No ratings yet.

1. Οι υφιστάμενοι κατά την έκδοση του παρόντος κάτοχοι άδειας παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών καταβάλλουν ημερήσιο…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.