Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμος 4921/22
Άρθρα στην Κατηγορία

Νόμος 4921/22

7 αποτελέσματα

Ν. 4921/22 (ΦΕΚ 75 Α/18-4-2022): Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 61 Ν. 4921/22: Καταβολή αξιών τοποθέτησης (vouchers) Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία και τροφείων Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας No ratings yet.

1. Η καταβολή των αξιών τοποθέτησης («vouchers») των τέκνων των ωφελούμενων μητέρων/κηδεμόνων της συγχρηματοδοτούμενης δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και…

Άρθρο 66 Ν. 4921/22: Ένταξη δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών στους Φορείς Παιδικής Προστασίας του άρθρου 3 του ν. 4837/2021 – Τροποποίηση της υποπερ. δβ) της περ. δ) του άρθρου 3 ν. 4837/2021 No ratings yet.

1. Στους Φορείς Παιδικής Προστασίας της υποπερ. δβ) της περ. δ) του άρθρου 3 του ν. 4837/2021 (Α'…

Άρθρο 67 Ν. 4921/22: Όροι λειτουργίας φορέων κοινωνικής προστασίας και σχετικές κυρώσεις – Τροποποίηση παρ. 1-4 και 7 άρθρου 1 και τροποποίηση παρ. 1-4 και προσθήκη παρ. 5-7 στο άρθρο 2 του ν. 2345/1995 No ratings yet.

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α' 213), περί της λειτουργίας δομών που παρέχουν…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.