Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμος 4926/22
Άρθρα στην Κατηγορία

Νόμος 4926/22

10 αποτελέσματα

Ν. 4926/22 (ΦΕΚ 82 Α/20-4-2022) :Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 102 Ν. 4926/22: Έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας των χιονοδρομικών κέντρων -Προσθήκη άρθρου 294 στον ν. 4442/2016 No ratings yet.

Στον ν. 4442/2016 (Α' 230) προστίθεται άρθρο 294 ως εξής: «Άρθρο 294 Έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας των χιονοδρομικών…

Άρθρο 113 Ν. 4926/22: Έκτακτη ενίσχυση της κτηνοτροφικής παραγωγής στη νησιωτική Ελλάδα που πλήττεται λόγω των σημαντικών αυξήσεων του κόστους εισροών No ratings yet.

1. Θεσπίζεται έκτακτη ενίσχυση για την οικονομική ενδυνάμωση της κτηνοτροφικής παραγωγής στον νησιωτικό χώρο, σύμφωνα με τους κανόνες…

Άρθρο 121 Ν. 4926/22: Καθορισμός ανωτάτου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων για το έτος 2022 No ratings yet.

1. Για τις μισθώσεις ακινήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 34/1995 (Α' 30), καθώς και του…

Άρθρο 129 Ν. 4926/22: Μέτρα αποτροπής κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές NATURA, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση No ratings yet.

1. Για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, κατά τις ημέρες και στις περιοχές που ο δείκτης επικινδυνότητας,…

Άρθρο 135 Ν. 4926/22: Υπαγωγή των συμβάσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αυτών που συγχρ/νται από πόρους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελ. Συν. – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 324 ν. 4700/20 No ratings yet.

1. Η παρ. 3 του άρθρου 324 του ν. 4700/2020 (Α' 127) τροποποιείται, προκειμένου να συμπεριληφθούν στο ρυθμιστικό…

Άρθρο 81 Ν. 4926/22: Διαχείριση αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου από φορείς διαχείρισης λιμένων No ratings yet.

1. Για λόγους δημόσιας υγείας και ασφαλείας, οι φορείς διαχείρισης λιμένων των οποίων οι συμβάσεις λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής…

Άρθρο 99 Ν. 4926/22: Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας χιονοδρομικών κέντρων (Ειδικής Τουριστικής Υποδομής) – Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΙ’ No ratings yet.

Στον ν. 4442/2016 (Α' 230) προστίθεται Κεφάλαιο ΛΙ' με τον εξής τίτλο: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΙ' ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΩΝ…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.