Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμος 4940/2022
Άρθρα στην Κατηγορία

Νόμος 4940/2022

37 αποτελέσματα

Ν. 4940/22 (ΦΕΚ 112 Α/14-6-2022): Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 18 Ν.4940/22: Σύσταση και τήρηση Μητρώου Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και εγγραφή σε αυτό No ratings yet.

1. Συστήνεται Μητρώο Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Μητρώο), στο οποίο εντάσσονται οι υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων…

Άρθρο 20 Ν.4940/22: Κάλυψη θέσεων Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού No ratings yet.

1. Η θέση του Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού πληρούται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει η Γενική Γραμματεία…

Άρθρο 21 Ν.4940/22: Θητεία, υπηρεσιακή κατάσταση, μισθοδοσία και εκθέσεις αξιολόγησης της απόδοσης των Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού No ratings yet.

1. Η θητεία του Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι τριετής, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για μία (1) ακόμη…

Άρθρο 22 Ν.4940/22: Συντονισμός Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού No ratings yet.

Η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα ορίζεται αρμόδια για τον συντονισμό των Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δίκτυο…

Άρθρο 23 Ν.4940/22: Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων συνδεόμενο με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής No ratings yet.

1. Εφαρμόζεται σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής για τους πολιτικούς υπαλλήλους και το ένστολο προσωπικό του δημόσιου τομέα, οι…

Άρθρο 24 Ν.4940/22: Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» No ratings yet.

1. Καθιερώνεται σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής που δύναται να εφαρμόζεται στους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, οι οποίοι: α)…

Άρθρο 31 Ν.4940/22: Κίνητρα για την ορθή και ολοκληρωμένη εφαρμογή του Κ.Π.Α. – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 5 ν. 4440/2016 και παρ. 6 άρθρου 51 ν. 4622/2019 No ratings yet.

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4440/2016 (Α' 224), περί αρμοδιοτήτων της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας,…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.