Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμος 5005/22
Άρθρα στην Κατηγορία

Νόμος 5005/22

10 αποτελέσματα

N. 5005/22 (ΦΕΚ 236 Α/21-12-2022) : Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο – Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου – Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.

Άρθρο 22 Ν. 5005/22: Απαγόρευση διαφήμισης φορέων του Δημοσίου και της Γενικής Κυβέρνησης σε μη πιστοποιημένα έντυπα ή ιστοσελίδες ενημερωτικού περιεχομένου No ratings yet.

1. Η καταχώριση διαφημίσεων και κάθε άλλη καταχώριση έναντι άμεσου ή έμμεσου αντίτιμου από τον δημόσιο τομέα και…

Άρθρο 26 Ν. 5005/22: Υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου – Αντικατάσταση άρθρου 2 ν. 3548/2007 – Τροποποίηση παρ. 3 και προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 4 του ν. 3548/2007 No ratings yet.

1. Το άρθρο 2 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 2 Σύσταση υπομητρώου περιφερειακού και…

Άρθρο 36 Ν. 5005/22: Διαδικασία ανάθεσης καταχώρισης διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για τον ηλεκτρονικό Τύπο και την κρατική διαφήμιση-Τροποπ. περ. 4 και 6 άρθρ. 2, αντικ. άρθρ. 4, τροπ. παρ. 1 και 2 άρθρ. 7 π.δ. 261/1997 No ratings yet.

1. Στην περ. 4 του άρθρου 2 του π.δ. 261/1997 (Α’ 186) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.