Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμος 5013/23
Άρθρα στην Κατηγορία

Νόμος 5013/23

36 αποτελέσματα

N. 5013/23 (ΦΕΚ 12 Α/19-1-2023) : Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 10 Ν. 5013/23: Αρμοδιότητες των Επιμέρους Σημείων Αναφοράς No ratings yet.

Τα Επιμέρους Σημεία Αναφοράς για την υλοποίηση του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης στα Υπουργεία και στους άμεσα εποπτευόμενους…

Άρθρο 11 Ν. 5013/23: Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης No ratings yet.

1. Συστήνεται το Εθνικό Συμβούλιο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, ως συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου…

Άρθρο 12 Ν. 5013/23: Αρμοδιότητες Εθνικού Συμβουλίου Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης No ratings yet.

1. Το Εθνικό Συμβούλιο έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες: α. Σχεδιάζει πολιτικές προώθησης της εφαρμογής του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης…

Άρθρο 15 Ν. 5013/23: Επιχειρησιακό Κέντρο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης No ratings yet.

1. Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα λειτουργεί ως Επιχειρησιακό Κέντρο Πολυεπίπεδης…

Άρθρο 16 Ν. 5013/23: Συντονιστικά όργανα υλοποίησης δημόσιας πολιτικής No ratings yet.

1. Συστήνονται κατά περίπτωση συντονιστικά όργανα υλοποίησης δημόσιας πολιτικής, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του καθ’…

Άρθρο 22 Ν. 5013/23: Σύσταση και στελέχωση οργάνων διαχείρισης κινδύνων – Προσθήκη άρθρου 22Γ στον ν. 4795/2021 No ratings yet.

Στον ν. 4795/2021 (Α΄ 62) προστίθεται άρθρο 22Γ ως εξής: «Άρθρο 22Γ Σύσταση και στελέχωση οργάνων διαχείρισης κινδύνων…

Άρθρο 23 Ν. 5013/23: Αρμοδιότητες οργάνων διαχείρισης κινδύνων – Προσθήκη άρθρου 22Δ στον ν. 4795/2021 No ratings yet.

Στον ν. 4795/2021 (Α΄ 62) προστίθεται άρθρο 22Δ ως εξής: «Άρθρο 22Δ Αρμοδιότητες οργάνων διαχείρισης κινδύνων Τα όργανα…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ