Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμος 5018/23
Άρθρα στην Κατηγορία

Νόμος 5018/23

4 αποτελέσματα

Ν. 5018/23 (ΦΕΚ 25 Α/9-2-2023) : Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 45 Ν. 5018/23: Αξιοποίηση ακινήτων από φορείς του δημόσιου τομέα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και αθλητικά σωματεία – Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 4407/2016 No ratings yet.

Στο άρθρο 13 του ν. 4407/2016 (Α’ 134) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) επικαιροποιείται το θεσμικό πλαίσιο που…

Άρθρο 91 Ν. 5018/23: Ενσωμάτωση διόρθωσης της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές […] No ratings yet.

Στις περ. α) και γ) του άρθρου 219 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (π.δ. 80/2022, Α’ 222) και…

Άρθρο 92 Ν. 5018/23: Επίδομα εορτών Πάσχα 2023 εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης εργασίας σε κλάδο γουνοποιΐας No ratings yet.

1. α) Οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιΐας και πλήττονται από τις συνέπειες του…

Άρθρο 93 Ν. 5018/23: Άδεια πενθούντων γονέων – Προσθήκη άρθρου 236Α στον Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου No ratings yet.

Στον Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (π.δ. 80/2022, Α’ 222) προστίθεται άρθρο 236Α ως εξής: «Άρθρο 236Α Άδεια πενθούντων…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.