Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμος 5019/23
Άρθρα στην Κατηγορία

Νόμος 5019/23

6 αποτελέσματα

Ν. 5019/23 (ΦΕΚ 27 Α/14-2-2023) : Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Άρθρο 18 Ν. 5019/23: Ωράριο λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων – Εξουσιοδοτική διάταξη -Προσθήκη άρθρου 15Α στον ν. 4177/2013 No ratings yet.

Στον ν. 4177/2013 (Α’ 173) προστίθεται άρθρο 15Α ως εξής: «Άρθρο 15Α Ωράριο εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων παροχής…

Άρθρο 54 Ν. 5019/23: Πλαίσιο άσκησης της διαδραστικής ψυχαγωγικής δραστηριότητας «δωμάτια απόδρασης (escape rooms)» – Προσθήκη Κεφαλαίου ΜΑ’ στον ν. 4442/2016 No ratings yet.

Στον ν. 4442/2016 (Α’ 230) προστίθεται κεφάλαιο MA’ ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜA’ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ…

Άρθρο 79 Ν. 5019/23: Διάρκεια λειτουργίας των βραχυχρόνιων αγορών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 36 ν. 4849/2021 No ratings yet.

Στην παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4849/2021 (Α’ 207), περί διάρκειας λειτουργίας των βραχυχρόνιων αγορών, αυξάνεται…

Άρθρο 88 Ν. 5019/23: Μεταβατικές διατάξεις για υφιστάμενους κατόχους άδειας που δραστηριοποιούνται σε λαϊκές αγορές – Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 66 ν. 4849/2021 No ratings yet.

Η παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 4849/2021 (Α’ 207), περί μεταβατικών διατάξεων για υφιστάμενους κατόχους άδειας…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.