Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμος 5021/23
Άρθρα στην Κατηγορία

Νόμος 5021/23

7 αποτελέσματα

Ν. 5021/23 (ΦΕΚ 31 Α/15-2-2023) : Εκσυγχρονισμός της μουσειακής πολιτικής και ζητημάτων διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς: ίδρυση μουσείων – Ν.Π.Δ.Δ., κρατική ασφάλιση της κινητικότητας των πολιτιστικών αγαθών, δράσεις του Ο.Δ.Α.Π. και του Μουσείου Ακρόπολης, ρυθμίσεις ποινικής προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, Συμβούλια του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μητρώο Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασιών, λοιπές διατάξεις σχετικά με το προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας στον πολιτισμό και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

Άρθρο 64 Ν.5021/23: Απαλλαγή ποσοστού από τα τέλη εκδηλώσεων σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μουσεία – Απαλλαγή ποσοστού επί των εισιτηρίων του Μουσείου Ακρόπολης No ratings yet.

1. Εκδηλώσεις που πραγματοποίησαν φυσικά πρόσωπα, ιδιωτικοί φορείς με οποιαδήποτε νομική μορφή, δημοτικά περιφερειακά θέατρα και δημοτικές κοινωφελείς…

Άρθρο 82 Ν.5021/23: Συγχώνευση – Απορρόφηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τροποποίηση άρθρου 296 ν. 4957/2022 No ratings yet.

1. Στο άρθρο 296 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί της συγχώνευσης απορρόφησης Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ