Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμος 5036/23
Άρθρα στην Κατηγορία

Νόμος 5036/23

7 αποτελέσματα

N. 5036/23 (ΦΕΚ 77 Α/28-3-2023) : Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας

Άρθρο 27 Ν.5036/23: Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000) για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες- Τροπ άρθ. 11 ν. 4690/2021, 1 ν. 4683/2020, 299 ν. 4738/2020, 49 ν. 4772/2021 και Παρ. ΙΙΙ Κωδ. ΦΠΑ No ratings yet.

1. Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος…

Άρθρο 69 Ν.5036/23: Δυνατότητα ανανέωσης απόσπασης υπαλλήλων που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών No ratings yet.

Υπάλληλοι οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπηρετούν με απόσπαση σε υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής…

Άρθρο 75 Ν.5036/23: Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού για το έτος 2023 – Τροποποίηση άρθρου 75 ν. 4916/2022 No ratings yet.

Η παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4916/2022 (Α’ 65) τροποποιείται με την παράταση για έναν (1)…

Άρθρο 80 Ν.5036/23: Προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό του έτους 2022 No ratings yet.

1. Χορηγείται έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε συνταξιούχους του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), στους οποίους καταβλήθηκε…

Άρθρο 90 Ν.5036/23: Ρύθμιση οφειλών προς δήμους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και του αυξημένου πληθωρισμού του έτους 2022 – Αναβίωση της ρύθμισης των εκατό (100) δόσεων των νόμων 4611/2019 και 4764/2020 No ratings yet.

1. Οφειλές προς δήμους που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.11.2021 και έως την 1η.2.2023 μπορούν να ρυθμιστούν είτε…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.