Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμος 5039/23
Άρθρα στην Κατηγορία

Νόμος 5039/23

12 αποτελέσματα

Ν. 5039/23 (ΦΕΚ 83 Α/3-4-2023) : Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Άρθρο 10 Ν.5034/23: Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων και Περιφερειών κατά την εκτέλεση συμβάσεων, που υλοποιούνται με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του ν. 3389/2005 – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 72 και παρ. 1 άρθρου 163 ν. 3852/2010 No ratings yet.

1. Στην περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 82), περί αρμοδιοτήτων της…

Άρθρο 14 Ν.5034/23: Παρατάσεις ρυθμίσεων Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρονική επέκταση της ισχύος της πρωτοβουλίας «το καλάθι του νοικοκυριού» – Παράταση προθεσμίας ανανέωσης άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου No ratings yet.

1. Η παρ. 7 του άρθρου 87 του ν. 4986/2022 (Α’ 204), περί της χρονικής ισχύος της πρωτοβουλίας…

Άρθρο 142 Ν.5034/23: Σύμπραξη νομικών προσώπων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού στην υλοποίηση του προγράμματος «Κάλυψη» – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 8 ν. 5006/2022 No ratings yet.

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 5006/2022 (Α’ 239), περί του προγράμματος…

Άρθρο 25 Ν.5034/23: Μεταβατικές διατάξεις για την επιβολή κράτησης υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ – ΕΣΗΔΗΣ) No ratings yet.

1. Στο άρθρο 376 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) περί μεταβατικών διατάξεων, προστίθεται παρ. 18, ως εξής: «18.…

Άρθρο 8 Ν.5034/23: Διασφάλιση έκτασης Επιχειρηματικού Πάρκου Παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου -Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 9, παρ. 1 άρθρου 17 και παρ. 3 άρθρου 25 ν. 4982/2022 No ratings yet.

1. Στην παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4982/2022 (Α’ 195), περί χωροθέτησης Επιχειρηματικών Πάρκων (Ε.Π.), προστίθεται…

Άρθρο 83 Ν.5034/23: Εκτέλεση μικροσυγκοινωνίας άγονης γραμμής σε νήσους με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων – Τροποποίηση παρ. 2 και προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 67 του ν. 4850/2021 No ratings yet.

Το άρθρο 67 του ν. 4850/2021 (Α’ 208), τροποποιείται: α) στην περ. β’ της παρ. 2 με την…

Άρθρο 93 Ν.5034/23: Παράταση προθεσμιών για έναρξη κατάρτισης Σ.Β.Α.Κ. και εξουσιοδοτικής διάταξης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 1 και παρ. 4 άρθρου 12 ν. 4784/2021 No ratings yet.

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4784/2021 (Α’ 40) τροποποιείται ως προς…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.