Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμος 5041/23
Άρθρα στην Κατηγορία

Νόμος 5041/23

3 αποτελέσματα

N. 5041/23 (ΦΕΚ 87 Α/8-4-2023) : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι – Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος – Ινστιτούτο Φαρμακευτικών Επιστημονικών Ερευνών και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

Άρθρο 101 N. 5041/23: Συνέχιση συγχρηματοδοτούμενων δομών για την ενίσχυση κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και ρυθμίσεις απασχόλησης προσωπικού No ratings yet.

1. Πράξεις συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 που στοχεύουν στην ενίσχυση…

Άρθρο 91 N. 5041/23: Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19 και την προστασία της δημόσιας υγείας No ratings yet.

1. α) Η ισχύς των ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ