Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμος 5079/23
Άρθρα στην Κατηγορία

Νόμος 5079/23

15 αποτελέσματα

N.5079/23 (ΦΕΚ 215 Α/22-12-2023): Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Άρθρο 114 N.5079/23: Παρατάσεις περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών προθεσμιών – Τροποποίηση παρ. 18 άρθρου 52 ν. 4280/2014, παρ. 1 και 2 άρθρου 144 ν. 4764/2020, παρ. 2 άρθρου 39 και παρ. 6 άρθρου 65 π.δ. 71/2019, παρ. 4 άρθρου 74 ν. 4821/2021 και παρ. No ratings yet.

1. Η περαίωση κατά περίπτωση, της διαδικασίας ένταξης στο πλαίσιο των επιτρεπτών επεμβάσεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, των…

Άρθρο 118 N.5079/23: Αύξηση του αριθμού των αντιδημάρχων σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες από τέσσερις δημοτικές ενότητες – Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 59 του ν. 3852/2010 No ratings yet.

Στο άρθρο 59 του ν. 3852/2010 (Α' 87), περί των Αντιδημάρχων, προστίθεται παρ. 2Α ως εξής: «2Α. Ο…

Άρθρο 31 N.5079/23: Αποσπάσεις προσωπικού στην «Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» και στην Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης – Προσθήκη άρθρου 12Α στον ν. 4872/2021 No ratings yet.

Στον ν. 4872/2021 (Α' 247) προστίθεται άρθρο 12Α ως εξής: «Άρθρο 12Α Αποσπάσεις προσωπικού Η διαδικασία για τη…

Άρθρο 57 N.5079/23: Ζητήματα προθεσμιών για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς – Τροποποίηση παρ. 17 άρθρου 66 ν. 4849/2021, παρ. 1 άρθρου 54 και παρ. 8 άρθρου 55 ν. 5045/2023, παρ. 12 άρθρου 379 ν. 4412/2016, παρ. 1 άρθρου 96 και άρθρου 97 ν. 5007/2 No ratings yet.

1. Η προθεσμία της περ. α) της παρ. 17 του άρθρου 66 του ν. 4849/2021 (Α' 207), περί…

Άρθρο 66 N.5079/23: Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας No ratings yet.

1.α) Η ισχύς των ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας…

Άρθρο 89 N.5079/23: Δυνατότητα ορισμού περιφερειακού συμβούλου ως προέδρου του Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 211 ν. 3852/2010 No ratings yet.

Στην παρ. 2 του άρθρου 211 του ν. 3852/2010 (Α' 87), περί των οργάνων διοίκησης του Ειδικού Διαβαθμιδικού…

Άρθρο 92 N.5079/23: Ορκωμοσία περιφερειακών αρχών – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 65 ν. 4804/2021 Σύγκληση δημοτικού και περιφερειακού συμβουλίου για την εκλογή προεδρείου Μεταβατική διάταξη – Τροποποίηση άρθρου 90 ν. 4804/2021 No ratings yet.

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4804/2021 (Α' 90), περί της ορκωμοσίας…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.