Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμος 5083/24
Άρθρα στην Κατηγορία

Νόμος 5083/24

9 αποτελέσματα

N. 5083/24 (ΦΕΚ 12 Α/26-1-2024) : Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.

Άρθρο 40 Ν. 5083/24: Διαδικασία μετάταξης υπαλλήλων στον κλάδο ΠΕ Επιτελικών Στελεχών -Προσθήκη άρθρου 118Β στον ν. 4622/2019 – Μεταβατική διάταξη No ratings yet.

Στον ν. 4622/2019 (Α΄ 133) προστίθεται άρθρο 118Β ως εξής: «Άρθρο 118Β Μεταβατική διάταξη για τη διαδικασία μετάταξης…

Άρθρο 46 Ν. 5083/24: Ζητήματα προσωπικού του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού -Προσθήκη παρ. 10 και 11 στο άρθρο 58 του ν. 4765/2021 No ratings yet.

Στο άρθρο 58 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6), περί μεταβατικών διατάξεων, προστίθενται παρ. 10 και 11 ως εξής:…

Άρθρο 55 Ν. 5083/24: Αναπλήρωση προέδρου και τρόπος συνεδρίασης δημοτικής επιτροπής -Τροποποίηση τίτλου, παρ. 2 και 7 άρθρου 75 ν. 3852/2010 No ratings yet.

1. Ο τίτλος του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), περί λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής και της…

Άρθρο 56 Ν. 5083/24: Απαλλαγή μισθωμάτων ενοικιαζόμενων αγρών ιδιοκτησίας δήμων No ratings yet.

Στους δήμους που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, είναι δυνατή, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου,…

Άρθρο 60 Ν. 5083/24: Ποσοστό παρακράτησης εσόδων υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού από τα τέλη του άρθρου 1 του ν. 339/1976 – Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 1 του ν. 339/1976 No ratings yet.

1. Στο άρθρο 1 του ν. 339/1976 (Α΄ 136), περί επιβολής τελών υπέρ δήμων, προστίθεται παρ. 2 ως…

Άρθρο 61 Ν. 5083/24: Προθεσμία σύστασης Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης -Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 2 ν. 4674/2020 No ratings yet.

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53), περί αναπτυξιακών οργανισμών τοπικής…

Άρθρο 63 Ν. 5083/24: Αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο ενισχύσεων που χορηγούνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Αντικατάσταση άρθρου 47 ν. 5035/2023 No ratings yet.

Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 47 του ν. 5035/2023 (Α΄ 76), περί αφορολόγητου, ακατάσχετου και ανεκχώρητου των ενισχύσεων…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.