Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/89
Άρθρα στην Κατηγορία

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/89

4 αποτελέσματα

Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) και των τοπικών γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών

Άρθρο 55 ΠΔ 16/89 : Στοιχεία που περιέχονται στους τίτλους είσπραξης και στις περιληπτικές καταστάσεις βεβαίωσης No ratings yet.

Άρθρο 55 ΠΔ 16/89 Στοιχεία που περιέχονται στους τίτλους είσπραξης και στις περιληπτικές καταστάσεις βεβαίωσης. Κείμενο νόμου 1.…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Tags

Θεσμικό πλαίσιο οίκοθεν βεβαίωσης

Θεσμικό πλαίσιο βεβαιωτικού καταλόγου

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.