Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 54/2018
Άρθρα στην Κατηγορία

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 54/2018

22 αποτελέσματα

Oρισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης.

Άρθρο 8 ΠΔ 54/2018 : Χρηματοοικονομικές αναφορές No ratings yet.

Οι χρηματοοικονομικές αναφορές συμπεριλαμβάνουν: 1. Τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 2. Την κατάσταση δημοσιονομικής αναφοράς. 3. Την κατάσταση προϋπολογισμού/απολογισμού και…

Άρθρο 9 ΠΔ 54/2018 : Χρηματοοικονομικές καταστάσεις No ratings yet.

1. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: (α) την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός), (β) την κατάσταση χρηματοοικονομικής επίδοσης (κατάσταση αποτελεσμάτων),…

Παράρτημα Α.1 ΠΔ 54/2018 : Εννοιολογικό πλαίσιο του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης – Χρηματοοικονομική πληροφόρηση No ratings yet.

Σκοπός της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 1. Ο σκοπός της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (financial reporting) είναι η παροχή μέσω Χρηματοοικονομικών Αναφορών…
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.