Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 14/19-1-39
Άρθρα στην Κατηγορία

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 14/19-1-39

3 αποτελέσματα

Β.Δ. 14/19-1-39 (ΦΕΚ Α 24) : Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.