Αρχική ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 24-9/20-10-58
Άρθρα στην Κατηγορία

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 24-9/20-10-58

83 αποτελέσματα

Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κειμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων.

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Tags

Θεσμικό πλαίσιο βεβαιωτικού καταλόγου

Θεσμικό πλαίσιο προσφυγών

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.