ΟΝ - LINE ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HELP - DESK ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ Φ.Γ.Κ.
 • Υποστήριξη στην εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου με αναλύσεις - παρουσιάσεις και οδηγίες υλοποίησης των επιμέρους διατάξεων.
 • Κάλυψη όλων των αντικειμένων λειτουργίας.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 • Την επιστημονική ομάδα της ιστοσελίδας αποτελούν έμπειρα και δοκιμασμένα στελέχη του δημοσίου τομέα και της αυτοδιοίκησης.
 • Έχουν συγγράψει εργασίες και βιβλία, ενώ διαθέτουν σημαντική εμπειρία σαν εισηγητές σε σεμινάρια ιδιωτικών και κρατικών οργανισμών (ΕΚΔΔΑ).
EΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ
 • Παροχή εκπαιδεύσεων on the job για το σύνολο των θεμάτων που αντιμετωπίζει ο φορέας.

Συνολικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης

(Δημόσιοι Οργανισμοί, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και Επιχειρήσεις)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Φ.Γ.Κ.

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε όλο το φάσμα των λειτουργιών των Φ.Γ.Κ.

 • Επιχειρησιακός προγραμματισμός δραστηριοτήτων
 • Οργάνωση και αξιολόγηση λειτουργίας και δομών
 • Οικονομική και διοικητική λειτουργία
 • Λογιστική οργάνωση - παρακολούθηση και κοστολόγηση λειτουργίας
 • Διαμόρφωση συστημάτων διαδικασιών οικονομικής λειτουργίας και εσωτερικού ελέγχου
 • Διαχείριση επιχειρησιακών πόρων
 • Απομακρυσμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες