Αρχική Εταιρεία Υπηρεσίες Συνδρομητική Ιστοσελίδα
ΠΛΟΥΣΙΑ - ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 • Θέματα που καλύπτουν το σύνολο της λειτουργίας των Φ.Γ.Κ.
 • Υλικό λειτουργικά δομημένο και με πλήθος υποδειγμάτων για τα καθημερινά θέματα που απασχολούν τις υπηρεσίες του φορέα.
ΕΓΚΥΡΟ ΥΛΙΚΟ
 • Ανάρτηση του βασικού θεσμικού πλαισίου που αφορά τους Φ.Γ.Κ..
 • Άμεση και πλήρης ενημέρωση σε κάθε μεταβολή που προκύπτει.
 • Έγκυρες οδηγίες για την αντιμετώπιση καθημερινών θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
 • Υποβολή ερωτήσεων και άμεσες απαντήσεις από την επιστημονική ομάδα.
 • Πλήρης βάση ερωτήσεων - απαντήσεων με περισσότερα από 2.000 θέματα.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

  • Χρήση εργαλείων για την αντιμετώπιση καθημερινών θεμάτων (Προϋπολογισμός - Έσοδα - Προμήθειες κλπ).
  • Πλήρες και λειτουργικό ημερολόγιο υποχρεώσεων με οδηγίες για την αντιμετώπιση των υποχρεώσεων.

  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

   • Παροχή διαδικτυακών ενημερώσεων και σεμιναριών που σχετίζονται με τη λειτουργία των Φ.Γ.Κ.

   Συνολικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης

   (Δημόσιοι Οργανισμοί, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και Επιχειρήσεις)

   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Φ.Γ.Κ.

   Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε όλο το φάσμα των λειτουργιών των Φ.Γ.Κ.

   • Επιχειρησιακός προγραμματισμός δραστηριοτήτων
   • Οργάνωση και αξιολόγηση λειτουργίας και δομών
   • Οικονομική και διοικητική λειτουργία
   • Λογιστική οργάνωση - παρακολούθηση και κοστολόγηση λειτουργίας
   • Διαμόρφωση συστημάτων διαδικασιών οικονομικής λειτουργίας και εσωτερικού ελέγχου
   • Διαχείριση επιχειρησιακών πόρων
   • Απομακρυσμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

   Οικονομική
   Λειτουργία

   Οικονομική
   Λειτουργία

   Οικονομική
   Λειτουργία

   Οικονομική
   Λειτουργία

   Οικονομική
   Λειτουργία

   Οικονομική
   Λειτουργία

   Οικονομική
   Λειτουργία

   Οικονομική
   Λειτουργία