Αρχική ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Ανακοίνωση 08/07/2024 Υπ. Εσωτερικών

Ανακοίνωση 08/07/2024 Υπ. Εσωτερικών

Έναρξη Λειτουργίας Ηλεκτρονικής Εφαρμογής Μητρώου Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΣΑΑΔ)

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18 του ν.4940/2022 (Α’ 112) και σε συνέχεια της αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/32/οικ.6878/20.4.2024 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 2588/2023) - αναφορικά με τη σύσταση και τήρηση Μητρώου Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης - σας ενημερώνουμε ότι τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή «Μητρώο Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού» η οποία εντάσσεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή).

Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο έχουν - κατόπιν αίτησης – οι υπάλληλοι για τους οποίους πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

  • Είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι
  • Ανήκουν στις κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό
  • Ανήκουν οργανικά σε Υπουργεία ή σε αυτοτελείς Υπηρεσίες ή σε Ανεξάρτητες Αρχές ή Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού
  • Έχουν Α’ βαθμό
  • Έχουν πενταετή κατ’ ελάχιστο πραγματική δημόσια υπηρεσία
  • Διαθέτουν το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του άρθρου 19 του ν. 4940/2022.

Δεν εγγράφονται στο Μητρώο υποψήφιοι, στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα της παρ. 2 του άρθρου 3 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Με εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας θα δοθούν οδηγίες προς τις οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού ή Διοικητικού αναφορικά με τις εκ μέρους απαιτούμενες ενέργειες στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου των αιτήσεων εγγραφής που προβλέπεται στο άρθρο 6 της Υπουργικής Απόφασης.

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού όπως ενημερώσουν τους υπαλλήλους και τους φορείς αρμοδιότητάς τους για τους οποίους πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

Please rate this

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Total
0
Share