Αρχική Εκδηλώσεις Οικονομικά Υποβολή Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ισολογισμού

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Υποβολή Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ισολογισμού

14 Ιουνίου @ 08:00 - 17:00

Αφορά την υποβολή χρηματοοικονομικών στοιχείων ισολογισμού, δηλαδή τη σύνοψη των υπολοίπων των λογαριασμών διαθεσίμων (ταμείο, καταθέσεις σε Τράπεζα της Ελλάδος και λοιπές τράπεζες), χρεογράφων (τίτλοι ελληνικού δημοσίου, λοιπά ομόλογα και μετοχές), δανείων εσωτερικού και εξωτερικού, και υποχρεώσεων σε φορείς εκτός και εντός της γενικής κυβέρνησης, την τελευταία ημέρα της περιόδου αναφοράς, όπως αυτά προκύπτουν από την τήρηση της γενικής λογιστικής, βάσει αντιστοίχισης που δίδεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ., όπως αυτά ορίζονται στην απόφαση με αριθμό 2816/2018 (ΦΕΚ 350/7.2.2018 Τεύχος Β') του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπόχρεοι υποβολής των στοιχείων αποτελούν οι Δήμοι, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.
Χρόνος ενημέρωσης : εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς.

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
14 Ιουνίου
Ώρα:
08:00 - 17:00
Κατηγορία Εκδήλωση:
Οικονομικά
Φορολογικά
Προσωπικού
Ασφαλιστικά
Λοιπά
Διοικητικά
Εγκατάσταση νέων δημοτικών αρχών-Ενσωμάτωση ΝΠΔΔ

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.