Αρχική Εκδηλώσεις Οικονομικά Υποβολή μηνιαίου απολογιστικού πίνακα υλοποίησης του προϋπολογισμού, σε επίπεδο τετραψήφιου κωδικού αριθμού, ανά υπηρεσία, ενσωματώνοντας τις τυχόν αναμορφώσεις του προϋπολογισμού

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Υποβολή μηνιαίου απολογιστικού πίνακα υλοποίησης του προϋπολογισμού, σε επίπεδο τετραψήφιου κωδικού αριθμού, ανά υπηρεσία, ενσωματώνοντας τις τυχόν αναμορφώσεις του προϋπολογισμού

15 Ιουλίου @ 08:00 - 17:00

Αφορά τον μηνιαίο απολογιστικό πίνακα υλοποίησης του προϋπολογισμού, σε επίπεδο τετραψήφιου κωδικού αριθμού, ανά υπηρεσία, ενσωματώνοντας τις τυχόν αναμορφώσεις του προϋπολογισμού, που είναι υπόχρεοι οι δήμοι, τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου & ιδιωτικού δικαίου, οι σύνδεσμοι των Ο.Τ.Α, σύμφωνα με το αρ.267 παρ.7 του Ν.3852/10 και όπως αυτά καθορίστηκαν με την απόφαση με αριθμό 2816/2018 (ΦΕΚ 350/7.2.2018 Τεύχος Β') του Υπουργείου Εσωτερικών να ενημερώνουν στην βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπ.Εσωτερικών (μέσω Κόμβου διαλειτουργικότητας).
Χρόνος ενημέρωσης : εντός δέκα (15) ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς.

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
15 Ιουλίου
Ώρα:
08:00 - 17:00
Κατηγορία Εκδήλωση:
Οικονομικά
Φορολογικά
Προσωπικού
Ασφαλιστικά
Λοιπά
Διοικητικά
Εγκατάσταση νέων δημοτικών αρχών-Ενσωμάτωση ΝΠΔΔ