Αρχική Εκδηλώσεις Οικονομικά Υποβολή στοιχείων σχετικά με την πορεία είσπραξης των εσόδων

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

Υποβολή στοιχείων σχετικά με την πορεία είσπραξης των εσόδων

15 Ιουλίου @ 08:00 - 17:00

Αφορά τα μηνιαία στοιχεία σχετικά με τα βεβαιωθέντα έσοδα (εν ευρεία και στενή έννοια), τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και τα διοικητικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την είσπραξη αυτών, σε επίπεδο τριψήφιων κωδικών αριθμών, που είναι υπόχρεοι οι δήμοι, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, σύμφωνα με το αρ.267 παρ.7 του Ν.3852/10 και όπως αυτά καθορίστηκαν με την απόφαση με αριθμό 2816/2018 (ΦΕΚ 350/7.2.2018 Τεύχος Β') του Υπουργείου Εσωτερικών, να ενημερώνουν στην βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπ.Εσωτερικών (μέσω Κόμβου διαλειτουργικότητας).
Χρόνος ενημέρωσης : εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς.

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
15 Ιουλίου
Ώρα:
08:00 - 17:00
Κατηγορία Εκδήλωση:
Οικονομικά
Φορολογικά
Προσωπικού
Ασφαλιστικά
Λοιπά
Διοικητικά
Εγκατάσταση νέων δημοτικών αρχών-Ενσωμάτωση ΝΠΔΔ

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.