Αρχική ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ Πρόσκληση Σεμιναρίου: «Δημοσιονομικοί έλεγχοι: Προετοιμασία των Φορέων για την αντιμετώπισή τους – παρουσίαση συστήματος μείωσης των καταλογισμών» (μετά και την έκδοση της απόφασης ΦΓ8/14823/2023 σχετικά με τη μείωση του καταλογιζόμενου ποσού)

Πρόσκληση Σεμιναρίου: «Δημοσιονομικοί έλεγχοι: Προετοιμασία των Φορέων για την αντιμετώπισή τους – παρουσίαση συστήματος μείωσης των καταλογισμών» (μετά και την έκδοση της απόφασης ΦΓ8/14823/2023 σχετικά με τη μείωση του καταλογιζόμενου ποσού)

logo small

Πρόσκληση Σεμιναρίου 
H εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.», διοργανώνει το ακόλουθο εκπαιδευτικό ολοήμερο σεμινάριο, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) ωρών με θέμα:
«Δημοσιονομικοί έλεγχοι: Προετοιμασία των Φορέων για την αντιμετώπισή τους – παρουσίαση συστήματος μείωσης των καταλογισμών»
(μετά και την έκδοση της απόφασης ΦΓ8/14823/2023 σχετικά με τη μείωση του καταλογιζόμενου ποσού)


Εισηγητές Σεμιναρίου:

     • Τσιαντή Βασιλική: Οικονομολόγος, τέως Επίτροπος Ελεγκτικού Συνεδρίου
     • Καραγιλάνης Στέλιος: Οικονομολόγος

Οι Δημοσιονομικοί Έλεγχοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ παράλληλα ξεκίνησε η προσπάθεια εγκατάστασης συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης (N. 4795/21).

Με την έκδοση του Ν.4820/21 έχει διαμορφωθεί ένα νέο πλαίσιο στη φιλοσοφία και τη πραγματοποίηση των Δημοσιονομικών ελέγχων που κάνει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Όλοι οι φορείς άσκησης ελέγχου (Ελεγκτικό Συνέδριο, Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων ΥΠΟΙΚ) στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον και τη δράση τους στην ενίσχυση του διενεργούμενου Κατασταλτικού Ελέγχου μέσω της υιοθέτησης και εφαρμογής των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Οι αλλαγές αυτές διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον στην οικονομική λειτουργία των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. του Δημόσιου Τομέα, ενώ η διατήρηση και απόδειξη της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης βαρύνουν πλέον τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών.

Πρόσφατα εκδόθηκε και η απόφαση ΦΓ8/14823/2023 (ΦΕΚ 1963/Β/27-03-2023) της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία καθορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας και ποσοστώσεων για τη μείωση του καταλογιζόμενου ποσού (κατά τις διατάξεις του άρθρου 150 του ν. 4820/2021).

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες (υπηρεσιακούς παράγοντες, προϊσταμένους & στελέχη Οικονομικής Υπηρεσίας, Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου), το νέο καθεστώς που διαμορφώνεται μετά και την έκδοση της απόφασης της Ολομέλειας για τους συντελεστές μείωσης του καταλογιζόμενου ποσού. Επίσης να συμβάλει στην απαιτούμενη προετοιμασία των οικονομικών υπηρεσιών αλλά και συνολικά του Φορέα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν να αντιμετωπίσουν από τους ελέγχους.

Μέσα από την παρουσίαση του νέου θεσμικού πλαισίου και καλών πρακτικών, δίνεται έμφαση στο πως οι Προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών αλλά και οι Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου θα δημιουργήσουν ένα ισχυρό σύστημα εσωτερικών δικλείδων με σκοπό τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, την εξάλειψη κινδύνων επί της οικονομικής διαχείρισης, αλλά και την προστασία των υπολόγων, διαχειριστών και διατακτών δεδομένης της κατάργησης του προληπτικού ελέγχου. Θα γίνει προσπάθεια να παρουσιαστεί η μέχρι σήμερα εμπειρία και καλές πρακτικές από Δημοσιονομικούς Ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί σε ΦΓΚ, καθώς και η εμπειρία από την εγκατάσταση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.

Ειδικότερα, θα γίνει αναλυτική αναφορά στα ακόλουθα θέματα:

Α. Οι νέοι κατασταλτικοί έλεγχοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γ.Δ.Δ.Ε. (ΥΠΟΙΚ) (θεσμικό πλαίσιο και διαδικασίες).

-Ο κατασταλτικός Έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου με βάση τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (Νομοθεσία, Κανονιστικές Αποφάσεις).
-Μεθοδολογία Διενέργειας Ελέγχων με βάση τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (Παρουσίαση βημάτων ελέγχου, Παραδείγματα).
-Βασικά σημεία Εκθέσεων Ελέγχου ενδιαφέροντος Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. Δημοσίου, με βάση τα ΔΕΠ.

Β. Οι ευθύνες του Διατάκτη, του υπολόγου, των συνευθυνόμενων και οι κυρώσεις.
-Οι ευθύνες των ελεγχόμενων.
-Επιβολή Κυρώσεων (Ελεγκτικό Συνέδριο & Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων: Καταλογισμοί, Δημοσιονομικές Διορθώσεις).

Γ. Η απόφαση της Ολομέλειας για περί καθορισμού συντελεστών βαρύτητας και ποσοστώσεων για τη μείωση του καταλογιζόμενου ποσού.
- Αναλυτική παρουσίαση της απόφασης της Ολομέλειας
-Παραδείγματα για τη κατανόηση της μεθοδολογίας της απόφασης

Δ. Η οργάνωση της Οικονομικής Λειτουργίας για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, ενόψει των νέων κατασταλτικών ελέγχων.
- Η κατάλληλη οργάνωση της οικονομικής υπηρεσίας προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις.
- Ο ρόλος του ΠΟΥ / ΔΟΥ σύμφωνα με το δημοσιονομικό πλαίσιο (ευθύνες, αρμοδιότητες).
- Ο ρόλος των Εσωτερικών Δικλείδων για τη διασφάλιση της χρηστής Δημοσιονομικής Διαχείρισης (θεωρητικό πλαίσιο, παραδείγματα).
- Μεθοδολογία δημιουργίας αποτελεσματικού μηχανισμού εσωτερικών δικλείδων στις οικονομικές υπηρεσίες (αντιμετώπιση κινδύνων, προτυποποίηση διαδικασιών κ.ο.κ.).
- Ο εσωτερικός έλεγχος ως μέρος της διαδικασίας προσαρμογής της οικονομικής λειτουργίας.
- Προετοιμασία των οικονομικών υπηρεσιών ενόψει των ελέγχων (προαπαιτούμενα στοιχεία, οργάνωση οικονομικών καταστάσεων κ.ο.κ.).

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα γίνει παράθεση αναλυτικών παραδειγμάτων

Ημερομηνίες πραγματοποίησης:

     • Τετάρτη 18/10/2023 : Αθήνα - Ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens (Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Αθήνα τ.κ. 104 37)   

Αναλυτικό πρόγραμμα  

Χρόνος πραγματοποίησης: 09:00 π.μ. – 17:00 μ.μ.
Κόστος συμμετοχής/άτομο: 280 ευρώ για το πρώτο άτομο, 230 ευρώ για κάθε επόμενη συμμετοχή.

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε το έντυπο συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη διοργάνωσης του σεμιναρίου, κυρία Μακρανδρέου Αρετή στα τηλ. 210-9409938, 9483223, 9948116, 9926941 καθημερινά από τις 9:00 π.μ. έως και τις 17:00 μ.μ., για δηλώσεις συμμετοχής και παροχή διευκρινίσεων. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι αδυνατούν να παρευρεθούν στο σεμινάριο οφείλουν να ενημερώσουν την υπεύθυνη του σεμιναρίου τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την διεξαγωγή του

Τα σεμινάρια απευθύνονται ΑΥΣΤΗΡΑ στα μέλη της διοίκησης και στους υπηρεσιακούς παράγοντες των Φορέων. ΔΕΝ μπορούν να λάβουν μέρος οποιασδήποτε μορφής ιδιώτες, ανεξάρτητα με την σχέση που μπορεί να έχουν με τους Φορείς.

Με εκτίμηση

Καραγιλάνης Σταύρος
Αρμόδιος για τα σεμινάρια

Please rate this

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Total
0
Share