Αρχική Η Μεταβατική περίοδος από το σημερινό στο νέο πλαίσιο
Περιήγηση ετικετών

Η Μεταβατική περίοδος από το σημερινό στο νέο πλαίσιο

4 αποτελέσματα

Η Απογραφή έναρξης No ratings yet.

Κατά τη μεταβατική περίοδο, οι οντότητες πρέπει να συντάξουν ισολογισμό έναρξης καταγράφοντας τα περιουσιακά στοιχεία, τα ίδια κεφάλαια και τις υποχρεώσεις τους. Το υπολειμματικό μέγεθος που προκύπτει είναι το σωρευμένο έλλειμμα ή πλεόνασμα της οντότητας.
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ

Λογιστικές πολιτικές

Μετάβαση στο νέο Λογιστικό Πλαίσιο

Οδικός χάρτης για τη Μετάβαση

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.