Αρχική Παιδικοί Σταθμοί
Περιήγηση ετικετών

Παιδικοί Σταθμοί

10 αποτελέσματα

Προσωπικό Παιδικών Σταθμών No ratings yet.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 4368/16, καταργείται η υποπερίπτωση δδ΄ της παραγράφου 5 περίπτωση α΄ του άρθρου 1 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου «περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 (Α΄126) και η οποία προέβλεπε....

Ένταξη Φορέων στο Μητρώο Φορέων/Δομών για τη Δράση “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησ No ratings yet.

Ανακοίνωση 12.07.2022 ΕΕΤΑΑ

Ενημέρωση σχετικά με την αδειοδότηση των παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών και τις προθεσμίες του άρθρου 6 του Π.Δ. 99/2017. (!) No ratings yet.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την επιστημονική μας ομάδα σχετικά με την αδειοδότηση των παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών και τις προθεσμίες του άρθρου 6 του Π.Δ. 99/2017.Επικαιροποίηση της από 27/06/2018 ανάλυσης ως προς τη νέα προθεσμία υποβολής περιληπτικής διακήρυξης του διαγωνισμού που θα διενεργηθεί από τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών προκειμένου να χρηματοδοτηθούν για την ίδρυση νέων τμημάτων παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών

Αρμοδιότητες-Λειτουργία Παιδικών Σταθμών No ratings yet.

Με τις διατάξεις του Κανονισμού λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών (ΚΥΑ 41087/17,ΦΕΚ 4249 Β' / 05-12-2017) καθορίζονται μια σειρά απο θέματα των Παιδικών Σταθμών όπως ο τρόπος λειτουργίας και ο προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων τους , τα απαραίτητα κριτήρια και δικαιολογητικά για την εγγραφή των παιδιών στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και νηπιακούς Σταθμούς, θέματα προσωπικού που εργάζονται σε αυτούς (σύμβάσεις εργασίας, ωράριο κ.λ.π) και μια σειρά άλλων θεμάτων όπως η χρηματοδότηση των Παιδικών Σταθμών από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ή τα έξοδα διατροφής των παιδιών που φιλοξενούνται στους Σταθμούς.
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ

Νομικά Πρόσωπα - ΟΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αδειοδοτήσεις

Παιδικοί σταθμοί

Παιδικοί σταθμοί

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.