Αρχική Θεσμικό πλαίσιο μετατάξεων Θεσμικό πλαίσιο μετάταξης σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας
Περιήγηση ετικετών

Θεσμικό πλαίσιο μετάταξης σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

12 αποτελέσματα

Άρθρο 68 Ν. 4002/11 : Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης No ratings yet.

Άρθρο 68 Ν. 4002/11 Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κείμενο νόμου 1. Για την πλήρωση…

Εγκύκλιος 11/οικ.10203/2012 Υπ. Εσωτερικών No ratings yet.

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 11 από το Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα: "Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 για μετατάξεις – μεταφορές προσωπικού – Διαδικασία έγκρισης από την τετραμελή εξ’ Υπουργών Επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει".
Λήψη Αρχείου

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ. 25958/2011 Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης No ratings yet.

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ. 25958 από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: "Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 68 παρ. 1 και 2 του Ν. 4002/2011 και του Ν. 4024 /2011 για τη μετάταξη/μεταφορά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις".
Λήψη Αρχείου

Εγκύκλιος 28/2008 Υπ. Εσωτερικών No ratings yet.

∆ιευκρινίσεις ζητηµάτων για µετακινήσεις – αποσπάσεις – µετατάξεις υπαλλήλων Ο.Τ.Α. βάσει των διατάξεων του νέου Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων Ν.3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 143 Α΄). .
Λήψη Αρχείου.

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.»  θα πραγματοποιήσει για τους συνδρομητές του site, OnLine ενημέρωση με θέμα: "Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έτους"

Video Online ενημέρωσης : «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

Αναρτήθηκε το Video της online ενημέρωσης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων» που έγινε την 29/5/2024.