Αρχική Θεσμικό πλαίσιο Αποσπάσεων Θεσμικό πλαίσιο απόσπασης στον ίδιο ΟΤΑ
Περιήγηση ετικετών

Θεσμικό πλαίσιο απόσπασης στον ίδιο ΟΤΑ

7 αποτελέσματα

Εγκύκλιος 28/2008 Υπ. Εσωτερικών No ratings yet.

∆ιευκρινίσεις ζητηµάτων για µετακινήσεις – αποσπάσεις – µετατάξεις υπαλλήλων Ο.Τ.Α. βάσει των διατάξεων του νέου Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων Ν.3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 143 Α΄). .
Λήψη Αρχείου.

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λέξη κλειδί
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ